Synegia estherodes Sato, 1990

學名: 
Synegia estherodes Sato, 1990

書目之物種內容項目

TaiBNET收錄狀況

中文俗名: 
寬鋸黃尺蛾