Gazania hybrida Hort.

學名: 
Gazania hybrida Hort.

書目之物種內容項目

TaiBNET收錄狀況

中文俗名: 
勳章菊
英文俗名: 
Gazania