Rhaphuma mushana Matsushita, 1936

學名: 
Rhaphuma mushana Matsushita, 1936

書目之物種內容項目

TaiBNET收錄狀況